Verhuur Adviseurs

Informatie voor adviseurs

Ondersteuning en expertise voor een veiligere verhuurmarkt

Aanmelden nieuwe Adviseurs

Verhuuradviseurs.com is een intermediair platform dat als doel heeft om elke verhuurder in Nederland en België de mogelijkheid te bieden om zelf een uitgebreide controle uit te voeren op potentiële huurders, voornamelijk gericht op onroerend goed.

Dankzij onze transparante aanpak richting alle vastgoedverhuurders, is onze uitgebreide controle breed toepasbaar.

Wij zetten ons actief in om criminele activiteiten die de vastgoedsector ondermijnen tegen te gaan. Deze activiteiten zijn een plaag voor veel verhuurders en leiden vaak tot aanzienlijke schade en problemen achteraf.

Tijdens een kort adviesgesprek met verhuurders bespreken we de uitgebreide controles die via ons platform worden aangeboden. We ondersteunen zowel particuliere verhuurders (box 3) als verhuurders met een rechtspersoon bij het analyseren en correct interpreteren van de verkregen informatie. Hierdoor wordt het eenvoudiger om weloverwogen beslissingen te nemen en criminele elementen effectief buiten te sluiten.

Als u een verhuurprofessional bent, kunt u ook bijdragen door u aan te melden voor ons register van verhuuradviseurs.

Sluit u zich bij ons aan in deze nobele missie om de vastgoedmarkt op deze manier veiliger te maken, en in gesprek te komen met verhuurders?

Wat is het doel hiervan?

Als verhuuradviseur uw zichtbaarheid vergroten voor verhuurders in uw regio.

Gratis advies voor alle verhuurders (inclusief Box III) met betrekking tot de ontvangen rapportages over potentiële huurders.

Advies verstrekken aan (Box III) verhuurders. U bent bekend met de trucs en valkuilen in deze markt en kunt uw expertise hierin aanwenden. Een nobele inspanning om op deze manier de markt veiliger te maken.

Adviesverstrekking aan andere verhuurpartijen, op verzoek rapportages voorzien van deskundig advies.

Verhuuradviseurs.com is een platform dat gespecialiseerde ondernemers samenbrengt om, in opdracht van verhuurders, advies te verstrekken over de door verhuurders aangeleverde rapporten betreffende de antecedenten en betalingsgedrag van potentiële huurders.

De adviseurs zijn opgenomen in een register genaamd “verhuuradviseurs”. Zij zijn experts in de vastgoedsector en stellen zich beschikbaar als verhuuradviseurs. Deze adviseurs worden gescreend en geselecteerd door middel van een toelatingsprocedure.

Potentiële huurders kunnen bij verhuurders en bemiddelaars in de huur- en verhuurmarkt een aanvraag indienen voor het huren van een object.

De eigenaar van een te verhuren object kan zowel een zakelijke als particuliere verhuurder zijn. De eigenaar-verhuurder wenst informatie over de potentiële huurder om zekerheid te hebben over de naleving van huurvoorwaarden, zoals betaling van waarborgsom, huurtermijnen en andere wettelijke verplichtingen van de huurder. Dit is ook ter voorkoming van criminele activiteiten vanuit het object.

Verhuurders geven opdracht aan Klikklaar (handelsnaam van Klikklaaronline.nl BV) om de verzamelde gegevens van de potentiële huurder te beoordelen en deze, puur ter beoordeling en van advies aan de verhuurder te verstrekken door Verhuuradviseurs.com.

De adviseur van Verhuuradviseur.com neemt contact op met de verhuurder om de verkregen informatie over de achtergrond, betalingsgedrag en mogelijk financiële stabiliteit van de potentiële huurder te bespreken.

Omdat Verhuuradviseurs.com alleen een platform is voor advisering door geregistreerde verhuuradviseurs heeft Verhuuradviseurs.com geen juridische status. De ingeschreven verhuuradviseurs werken onafhankelijk en op persoonlijke titel.

Verhuuradviseurs.com is een onderdeel van Klikklaaronline.nl BV. Verhuurders geven opdracht aan Klikklaar (handelsnaam van Klikklaaronline.nl BV), om informatie in te winnen over de aspirant-huurder voor zover dit van belang is voor de beoogde huurovereenkomst.

Omdat Klikklaaronline.nl BV opdracht verkrijgt van de verhuurder voor inwinning van gegevens over de aspirant-huurder heeft Klikklaaronline.nl BV alle voorzorgsmaatregelen en waarborgen in de systemen en gegevensuitwisseling verankerd. Dit volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Verhuuradviseurs.com is geen onderneming en algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing. Maar Verhuuradviseurs.com is een bedrijfsactiviteit van Klikklaaronline.nl BV met zijn algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Klikklaaronline.nl BV sluit bij ieder verzoek tot levering van een rapportage een rechtstreekse verwerkersovereenkomst met opdrachtgever. De verhuuradviseurs conformeren zich hierdoor aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst is opvraagbaar.